AKRA WD

AKRA WD do przetwarzania gnojowicy, obornika i gnojówki.
 
ZALETY:
 • Optymalne wiązanie substancji odżywczych (np. amoniak, ...)
 • Znaczne zmniejszenie nieprzyjemnych zapachów
 • Organizmy glebowe nie ulegają zniszczeniu
 • Polepszenie jakości powietrza w oborze – zmniejsza podrażnienie dróg oddechowych 
 • u zwierząt i obsługi
 • Rozpuszczenie kożucha i osadu gnojowicy
 • Krótszy czas mieszania gnojowicy (gnojowica jest upłynniona)
 • Zapobiega poparzeniom roślin
 • Użytki zielone mogą być wypasane już po 14 dniach od nawożenia
 • Lepsze wykorzystanie paszy zielonej przez zwierzęta
 • Łatwy w zastosowaniu
 
ZASTOSOWANIE:
 
Jednorazowo:
 
Zastosowanie Dozowanie Dla Wskazówki

Gnojowica świńska i bydlęca

10 l AKRA WD

40-50m3

fermentacja rozpoczyna się, w zależności od temp. zewnętrznej, po ok. 1-3 tygodni

Pomiot kurzy

10 l AKRA WD

15m3

Obornik lub wiązanie nieprzyjemnych zapachów – amoniak (w pomieszczeniach inwentarskich

0.5 l AKRA WD

3 l wody

100 m2 obornika

spryskiwać co 2 dni

Gnojówka

10 l AKRA WD

100m3

wymieszać z AKRA WD co najmniej 2 dni przed rozlaniem

 

Dalsza obróbka świeżej gnojowicy jest konieczna jedynie w przypadku spowolnienia procesu fermentacji.
 
DZIAŁANIE:
 
Obok upłynnienia gnojowicy (rozpuszczenie kożucha gnojowicy) wyeliminowane zostaje ryzyko poparzeń rośliny 
(należy zwrócić uwagę na woskową warstwę ochronną). Poza tym organizmy glebowe, a w szczególności dżdżownice nie są „duszone” przez amoniak.
 
OPAKOWANIE:
 • Kanister 20 l
 • Kanister 10 l
 • Kanister 5 l