Dni Pola w gminie Żarów

W dniu 02.10.2012r. o godz. 10:00 odbyło się spotkanie na plantacji doświadczalnej przy trasie Zastruże - Mielęcin (gmina Żarów) na polu Państwa Renaty i Grzegorza Ożgów.
 
Spotkanie zorganizowane było przez Pana Grzegorza Ożgę, przy współpracy z firmą Maisadour, oraz firmą Agro-Kombi. 
 
Na plantacji doświadczalnej zaprezentowane zostały różne odmiany kukurydzy z oferty firmy Maisadour, oraz przeprowadzono porównanie odmian kukurydzy zasilanej AZOTEM w normalnej technologii nawożenia z kukurydzą zaprawioną bakteriami AKRA AZOARCUS z zerową dawką AZOTU - Agro-KOMBI.
 
Podczas spotkania na plantacji doświadczalnej kilka słów na temat korzyści wynikających z stosowania AKRA AZOARCUS wygłosił Dr. Ulrich Völker z Niemiec oraz na temat Analizy gleby Dr. Hans Unterfrauner z Austrii. Następnie krótkie omówienie poszczególnych odmian kukurydzy z oferty firmy Maisadour.
 
Od godz. 12:00-15:00 Odbyły się wykłady przeprowadzone przez Dr. Ulrich Völker oraz Dr. Hans Unterfrauner
 
Program:
1. Żyzność gleby - dynamika składników pokarmowych
2. Strategia nawożenia AKRA - nowe rozwiązania dla wyższych i jakościowo lepszych plonów
3. Analiza gleby
4. Wymiana doświadczeń - dyskusja