System nawożenia AKRA

Standardowym produktem systemu nawożenia AKRA jest AKRA Kombi. W jego skład wchodzi 17 składników odżywczych, ważnych dla prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny. Dodatkowo dzięki zawartym zeolitom i krzemianom poprawia on ważne właściwości gleby. 
Zeolit zwiększa pojemność sorpcyjną gleby, chroniąc w ten sposób substancje odżywcze przed wypłukaniem. Jednocześnie poprawia zdolność magazynowania wody i zmniejsza niebezpieczeństwo stresu wywołanego suszą. Wraz z poprawą struktury gleby – zwiększenie pulchności i porowatości (podczas uprawy gleba nie "rwie" się, tylko przesypuje), optymalizacja stosunków powietrzno-wodnych - wzrasta aktywność mikro i makroorganizmów glebowych, proces ten wspierany jest dodatkowo poprzez obecność na granulkach bakterii wiążących azot (Azotobacter). 
 
Jedną z najważniejszych właściwości AKRA Kombi jest udostępnienie nadwyżek P i K zmagazynowanych w glebie w postaci niedostępnej dla roślin. Podczas tradycyjnego nawożenia P i K pozostałe substancje odżywcze zostają zepchnięte do minimum, równowaga gleby zostaje zachwiana, a to z kolei obniża poziom jej żyzności i plon. 
Dr W. Köster i dr R. Nieder obliczyli na podstawie badań z 2007 roku, wartość nadwyżek P i K nagromadzonych w latach 1960-2004 na gruntach uprawnych w Niemczech, wartość tych nadwyżek oszacowano na 100 miliardów Euro. 
Również w Polsce mamy do czynienia z znacznymi zapasami P i K, pokazują to pierwsze badania wykonane na Opolszczyźnie, metodą frakcyjnej analizy gleby przez laboratorium w Austrii. Fosfor (P) zostaje bardzo szybko związany w sposób niedostępny dla roślin. Przemysł nawozowy mówi w tym wypadku o uwstecznianiu fosforu i sugeruje pewien rodzaj daty przydatności dla fosforanów. Uwsteczniony fosfor jest jednak nadal pełnowartościowym składnikiem odżywczym, jego wykorzystanie przez rośliny uniemożliwiają jedynie silne wiązania w związki chemiczne z minerałami glebowymi lub cząstkami próchniczymi. Wiązania te są rozbijane przez AKRA Kombi, tym sposobem fosfor zostaje uwolniony i przyswojony przez rośliny według ich zapotrzebowania, a ponowne nawożenie P staje się zbędne.
 
Kolejnym ważnym elementem systemu AKRA są nawozy dolistne AKRA Blatt i AKRA Plus 9. Zapewniają one dostarczenie roślinie, w krótkim czasie niezbędnych mikroelementów. Dzięki temu wszelkiego rodzaju uszkodzenia rośliny są szybciej regenerowane. Roślina jest wzmocniona dzięki czemu wzrasta jej odporność na różnego rodzaju infekcje grzybowe, a plon osiąga wyższą jakość.
System AKRA oferuje Państwu również preparat AKRA Saat wspomagający kiełkowanie siewek i ukorzenianie sadzonek, oraz preparat zawierający bakterie wiążące wolny azot atmosferyczny – AKRA N-Bakterien
Ważnym elementem systemu nawożenia AKRA jest AKRA Stroh R, preparat ten przyspiesza rozkład słomy i resztek pożniwnych. Zawarte w resztka pożniwnych substancje odżywcze mogą zostać ponownie wykorzystane przez rośliny, polepszeniu ulega również struktura gleby i uaktywnione zostaje jej życie mikrobiologicznego. 
Preparat AKRA WD, pozwala natomiast optymalnie wykorzystać substancje odżywcze z nawozu gospodarczego. Może być stosowany jako oprysk na obornik lub mieszany z gnojówką i gnojowicą. Przyspiesza on proces fermentacji i ogranicza emisję nieprzyjemnych zapachów.
 
Kolejnymi preparatami w systemie AKRA są: AKRA Magnesia, AKRA Flüssigdünger i AKRA Feldbau informacje na temat tych produktów znajdą Państwo w zakładce "produkty Akra".