Zeolit

Zeolit będący ważnym składnikiem AKRA Kombi jest naturalnym minerałem pochodzenia wulkanicznego, którego pozytywne właściwości od dziesięcioleci wykorzystywane są w rolnictwie i ogrodnictwie.
 
Jedną z głównych zalet zeolitu jest jego zdolność wiązania substancji odżywczych. Dzięki temu zeolit zapobiega wymywaniu składników pokarmowych z gleby, co zwiększa ich dostępność dla roślin.
 
Zeolity są najefektywniejszym sposobem na podniesienie poziomu sorpcji wymiennej w strefie korzeniowej roślin. 
Zbudowane są z regularnego szkieletu z licznymi wolnymi przestrzeniami i kanalikami. Negatywny ładunek szkieletu zeolitu, daje mu zdolność wiązania i wymiany substancji odżywczych z otoczeniem. Składniki pokarmowe są wiązane, a w razie potrzeby są uwalniane i udostępniane roślinom (sorpcja wymienna) – wpływa to pozytywnie na odżywienie roślin i wielkość plonu.
 
Zeolit obok substancji odżywczych (jony) absorbuje również cząsteczki wody. W efekcie woda zostaje zatrzymana w glebie 
w okresach suszy. Zeolit absorbując wodę – nocą ogrzewa glebę, natomiast w czasie upałów – oddaje wodę ochładzając podłoże. Skoki temperatury gleby są niwelowane co sprzyja wzrostowi roślin. Podczas nawadniania zeolit zapobiega szybkiemu wysyceniu górnej warstwy gleby wodą i umożliwia jej równomierne rozprowadzenie i wykorzystanie przez rośliny.
 
Zeolit ma również zdolność magazynowania w wolnych przestworach gazów (np. powietrze) wpływa tym samym pozytywnie na przewietrzenie gleby.
 
Wprowadzając zeolit do gleby zmniejszamy jej kwasowość oraz wpływamy na trwałe pochłanianie metali ciężkich, zmniejszając tym samym ich zawartość w roślinach.
 
Pozytywne właściwości Zeolitów:
  • Wiązanie substancji pokarmowych – zapobiega ich wypłukiwaniu
  • Pozytywnie wpływa na poziom sorpcji wymiennej
  • Zapewnia roślinom stały dostęp do substancji odżywczych
  • Magazynuje wodę – niweluje stres roślin podczas suszy
  • Poprawia gospodarkę wodną i powietrzną gleby
  • Ułatwia ukorzenienie się roślin
  • Jako nośnik nawozów przedłuża ich działanie