Analiza gleby - instrukcja

 
Wraz z "ekologiczną oceną gleby" oferujemy Państwu nowoczesne narzędzie dla optymalizacji 
strategii nawożenia, podniesienia żyzności gleby i oszczędności finansowych.
 
Obok podstawowych parametrów czyli pH, zawartości wapna, soli mineralnych i próchnicy, 
określamy zawartość substancji odżywczych (włącznie z mikroelementami) i elementów toksycznych.
 
Po schemat pobierania próbek zapraszamy tutaj: ---> Czytaj