Wykorzystać składniki ze słomy

 

NIE WYMAGA UZUPEŁNIAJĄCEGO NAWOŻENIA AZOTEM.

 

W dobie drastycznej podwyżki cen nawozów mineralnych trzeba zadbać o maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych wytwarzanych w gospodarstwie. Przede wszystkim mamy na myśli wykorzystanie składników pokarmowych jakie znajdują się 
w resztkach pożniwnych i słomie.
 
Wprowadzając do gleby słomę oraz resztki pożniwne w postaci ścierni i korzeni poprawiamy właściwości fizyczne 
i chemiczne gleby. Resztki pożniwne oraz słoma tworzą próchnicę co jest bardzo istotne zwłaszcza na glebach lekkich, które są ubogie w próchnicę. Jeżeli zadbamy o prawidłowy rozkład słomy i resztek pożniwnych wartość ich będzie tylko nieco mniejsza niż obornika.
 
W celu prawidłowego rozkładu słomy w glebie oraz maksymalnego wykorzystania jej składników należy przestrzegać następujących zasad :
  • odpowiednie rozdrobnienie – im krótsze fragmenty tym lepszy rozkład
  • odpowiednie wymieszanie resztek pożniwnych z glebą.
 
Przy wprowadzaniu słomy do gleby należy pamiętać, że stosowanie fungicydów w roślinie uprawnej powoduje, że rozkład trwa dłużej. Podobnie na glebach lekkich, które z reguły są bardziej kwaśne czas rozkładu wydłuża się. Nierozłożona słoma absorbuje wodę co z kolei ma wpływ na słabsze wschody i wzrost roślin. Dlatego też tak bardzo ważne jest zastosowanie środków, które pozwolą na szybki rozkład słomy i resztek pożniwnych. Proponujemy Państwu nowy preparat o nazwie AKRA STROH R. austriackiej firmy KARNER Düngerproduction GmbH.
 
Jest to wieloskładnikowy preparat do szybkiej mineralizacji słomy i resztek pożniwnych.
 
Sposób działania środka opiera się na mechanizmie ANDOCK. Proces ten prowadzi do powstania ujemnego ładunku, który umożliwia bardzo dobrą przyczepność do resztek pożniwnych. Środek nie wymaga zbyt dużej ilości wody, jest odporny na temperaturę. W 10 minut po zastosowaniu można już przystąpić do uprawy gleby bez utraty skuteczności. Zawarte w preparacie AKRA STROH R. miedź, mangan i cynk powodują rozkład lignin w resztkach pożniwnych. Żelazo i molibden reagują z celulozą. Dodatkowo molibden odżywia bakterie azotowe. Zalecane dawki to 1 do 2 litrów na ha i 100 do 300 litrów wody w zależności od ilości słomy.
 
 
 
Zalety preparatu to:
  • możliwie najszybszy rozkład słomy i resztek pożniwnych
  • odżywianie bakterii glebowych a zwłaszcza azotowych
  • pomaga w tworzeniu gruzełkowatej struktury gleby
  • duża skuteczność również w czasie suszy
Właściwe zagospodarowanie słomy i resztek pożniwnych poprawia właściwości gleby, obniża koszty nawożenia a tym samym poprawia opłacalność produkcji.