AKRA STROH R.+P

  ZALETY STOSOWANIA AKRA Stroh R.+P:

  • MINERALIZACJA BEZ AZOTU(N)
  • z bakterią MEGATERIUM PHOSPORICUM (P) uaktywnia do 30kg/ha fossforu elementarnego w glebie
  • preparat odporny na promieniowanie UV i przewlekłe wysokie temperatury
  • bardzo szybki wzrost próchnicy w kompleksie sorpcyjnym
  • bardzo szybki rozkład słomy (mineralizacja)
  • pozytywny wpływ na mikrobiologię gleby
  • bardzo wysoka skuteczność, również w czasie suszy
  • Wwpołączeniu z siarką (S) redukuje infekcje grzybowe
  • poprawia i wzbogaca strukturę gleby
  • certyfikat IUNG-PIB w Puławach  NE/254/2014