Gdzie jest jeszcze opłacalne nawożenie fosforem, potasem i magnezem

W. Köster i R. Nieder
1 wydanie 2004
2004 Köster & Nieder
 
Podsumowanie 
 
Od co najmniej 50 lat w niemieckim rolnictwie wysiewano więcej fosforu i potasu niż mogło być pobrane w plonie. 
Kumulatywne nadwyżki wyniosły w latach 1950- 2000r: dla landów byłego NRD – ok. 1400 kg P/ha i 2500 kg K/ha, dla pozostałych landów 800 kg P/ha i 2400 kg K/ha. Nadwyżki substancji odżywczych (za wyjątkiem potasu na lekkich glebach piaszczystych) są skumulowane w warstwie ornej i próchnicznej.
 
Nawożenie fosforem i potasem powinno było być, najpóźniej pod koniec lat 50tych, dostosowane do wielkości plonów. 
Wartość potasu i fosforu, wykorzystanego w latach 1950 – 2001, szacuje się z uwzględnieniem 5% odsetek na > 100 miliardów EURO. Przedawkowane ilości potasu i fosforu w glebie są zasadniczo dostępne dla roślin. Nadwyżki te powinny być, 
z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia, systematycznie pomniejszane. W tym celu wypracowano, na podstawie przedłożonych prób i przy uwzględnieniu czynników gospodarczych, wytyczne oceny wyników badań gleby i nawożenia. 
Wytyczne te znajdują się znacznie poniżej wartości przyjmowanych w obecnym oficjalnym doradztwie. Wskazany zostaje negatywny wpływ nadwyżki fosforu, potasu i magnezu na rośliny. Przeanalizowane zostają ekologiczne konsekwencje nadwyżki fosforu i potasu w glebie. 
 
Wydano przez: Przedstawicielstwo handlowe Bayer
York-Th. Bayer
Kaiserin Augusta Str. 78
D-12103 Berlin
 
Tabela nr 1
Pobranie fosforu w plonie, zaopatrzenie w fosfor poprzez nawóz mineralny i paszę treściwą, bilansowa nadwyżka fosforu na jednostkę czasu, kumulatywna nadwyżka bilansowa w latach 1950-2001 w republikach RFN i byłego NRD. 
 
*dla landów byłego RFN brak danych za lata 1989, 1990, 1992-1993, lub są niekompletne.
 
Przelicznik: 1kg P = 2,29 kg P2O5, 1kg P2O5 = 0,44 kg