AKRA Magnesia

Ponieważ niedobór magnezu jest zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, zaleca się stosowanie AKRA Magnesia na większości gruntów uprawnych.
 
Niedobór można wytłumaczyć dlaczego różne konkurencyjne, specjalistyczne i uniwersalne nawozy 
nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dopiero odpowiednia ilość magnezu umożliwia optymalne pobieranie i przetwarzanie substancji odżywczych (w postaci jonowej kation (+) i anion (-)), optymalizuje ich transport i wykorzystanie przy budowie różnych związków.
 
AKRA Magnesia zastępuje wapnowanie zachowawcze.
 
ZASTOSOWANIE:
Dawkowanie: 800-1200 kg/ha co 3-4 lata
 
 • Zastosowanie na nieuprawiony grunt (ściernisko, uprawioną ziemię, na grunt nie przygotowany do siewu)
 • Istnieje również możliwość zastosowania AKRA Magnesia w całym okresie wegetacji (np. zadrzewienie, ...)
 
Przez kolejne dwa lata można zrezygnować z nawożenia wapnem i AKRA Magnesia.
Ważne jest aby ilość AKRA Magnesia w roku jej zastosowania w miarę możliwości  nie przekroczyła 1300 kg/ha. 
Zasadniczo AKRA Magnesia powinno się stosować co 3 - 4 lata.
 
W przypadku ciężkich gleb powinno nastąpić dobre wymieszanie z glebą, związane jest to z utrudnionym przemieszczaniem substancji odżywczych w tego typu podłożu, transport za pomocą kapilar glebowych jest tu wolniejszy. W przypadku gleb piaszczystych transport substancji odżywczych jest uruchamiany przez opady atmosferyczne. Ilość AKRA Magnesia jest jednakowa w obu przypadkach, związane jest to z tym że AKRA Magnesia nie ulega wypłukiwaniu.
 
DZIAŁANIE:
Dzięki optymalnym proporcjom dwóch głównych substancji odżywczych: magnezu i wapna w AKRA Magnesia, nie powstaje 
„szok wapniowy”, dzięki temu nie występują zaburzenia wzrostu w żadnej fazie wegetacji rośliny.
 
 • Rozpuszczalny przez kwasy glebowe i kwasy strefy korzeniowej
 • Nie ulega wypłukiwaniu
 • Forma węglanowa - ogranicza straty
 • Równomierna skuteczność
 • Brak poparzeń uprawy rolnej
 • Wspomaga organizmy glebowe
 • Stymuluje wzrost traw i roślin motylkowych
 • Hamuje rozwój szczawi, jaskrów itd.
 • Zastępuje wapnowanie zachowawcze
 • Systematycznie uwalniania substancje odżywcze z form niedostępnych
 
SKŁAD:
 

Węglan magnezu

44%

Węglan wapnia

55%

Mikroskładniki

1%
 
OPAKOWANIE:
 • Luzem
 • Workowane po 1000 kg