Zalecenia uprawowe

ZASTOSOWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH UPRAW:

Wskazówki stosowania dla poszczególnych upraw

Buraki

Chmiel

Drzewa owocowe

Dynia

Kukurydza

Marchew

Ogórki

Pomidor

Rośliny strączkowe

Rzepak

Sałata

Słonecznik

Truskawka

Użytki zielone

Warzywa kapustne

Winorośl

Zboża

Ziemniaki

 
Dodatkowe wskazówki odnośnie zastosowania możemy przesłać Państwu za pomocą poczty elektronicznej!
E-mail: biuro@agro-kombi.pl
 

Buraki

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem:
 • 300-350 kgAKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania
OPRYSK na ha
 
Przy zwarciu międzyrzędzi:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 5 kg N-azotu (mocznik, RSM) i/lub 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Zwalczanie szkodników według potrzeby
 • Ilość wody min. 200 l
 
W lipcu przy chwościku buraka lub nasileniu występowania mączniaka:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 5 kg N-azotu (mocznik, RSM)
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania (zastosować przemienność insektycydów)
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 
ZALECENIE: [ max 60kg N/ha ]

EC 39 - zwarte międzyrzędzia
 
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 
** Max. 110 N/ha
 

Chmiel

WYSIEW NAWOZU na ha
 • 500 kg AKRA Granulat Kombi: co 2 lata
 • N-azot: według zapotrzebowania
OPRYSK na ha
 
1. Przy długości pędu do 30 cm:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody od 400 do 1000 l (w zależności od długości pędu)

 

Przy długości pędu powyżej 1 m:

 • 1,25 l AKRA Plus 9
 • 5 l AKRA Blatt
 • 0,5 l AKRA N-Bakterie- według zapotrzebowania
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody od 1000 do 1600 l (w zależności od długości pędu)
 
Przy długości pędu powyżej 2 m:
 • 2 l AKRA Plus 9
 • 8 l AKRA Blatt
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 1600l (w zależności od długości pędu)
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.

 


Drzewa owocowe

WYSIEW NAWOZU na ha
 • 500 kg AKRA Granulat Kombi: co 2 lata
 • N-azot: według zapotrzebowania (lub N-Bakterien)
 
Sadzenie: AKRA Saat
 
ZAPOTRZEBOWANIE NA WAPNO I MAGNEZ na ha
 
Na rok:
 • 200 kg AKRA Magnesia
 
OPRYSK na ha
 
1. W czasie lub po kwitnieniu:
 • 0,5 l AKRA Plus 9 (nieszkodliwy dla pszczół)
 • Ilość wody min. 200 l
 
2. Po zbiorze owoców:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 0,5 l AKRA N-Bakterien (lub 2 kg N-azotu)
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 • Wyjątek: Golden Delicious
 • Insektycydy według potrzeby
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 

Dynia

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem:
 • 350 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania (odmiany)
OPRYSK na ha
 
1. Przy długości pędu 30 cm:
 • 0,5  l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 1 kg N-azotu lub/i 0,5 AKRA N-Bakterien
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania (np. wirusy przenoszone przez mszyce)
 • Ilość wody min. 200 l
 
2. Rozpoczęcie kwitnienia do pełnego kwitnienia:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 
3 i 4 według potrzeb (wirusy przenoszone przez mszyce):
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • Ilość wody min. 200 l
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 

Kukurydza

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem:
 • 250-350 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania
OPRYSK na ha
 
W razie potrzeby do zwarcia międzyrzędzi
 • 5 kg N-azotu (Mocznik, RSM) i/lub 0,5-1 l AKRA N-Bakterien
 • 2 l AKRA Blatt
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • Ilość wody min. 200 l
 
ZALECENIE: [ max 110kg N/ha ]
 

Marchew

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem:
 • 400 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania

ZAPOTRZEBOWANIE NA MAGNEZ I WAPNO na ha

 • AKRA Magnesia
OPRYSK na ha
 
Początek zwarcia międzyrzędzi (odpowiednio przy stadium 3-go liścia):
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 5 l AKRA Blatt
 • 3 kg N-azotu (lub AKRA N-Bakterien)
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 75% zalecanej dawki *)
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania (np. Połyśnica marchwianka)
 • Ilość wody min. 200 l.
 
Wskazówka: przy ALTERNARII konieczny jest kilkakrotny oprysk.
 • 1 l AKRA Plus 9
 • 5 l AKRA Blatt
 • 6 kg N-azotu
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 75% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l.
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 

Ogórek

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem
 • 350 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania (odmiany)
OPRYSK na ha
 
1. przy długości pędu 30 cm:
 • 0,25 l AKRA Plus 9
 • 2,5 l AKRA Blatt
 • 0,5 l AKRA N-Bakterien lub 1 kg N-azotu
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania (np. choroby wirusowe przenoszone przez mszyce)
 • Ilość wody min. 200 l
 
2. Od rozpoczęcia do pełni kwitnienia:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 5 l AKRA Blatt
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 75% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 
3. Podczas zbiorów, stosować co 8 dni:
 • 1 l AKRA Plus 9
 • 2,5 l AKRA Blatt
 • 2 kg siarki ( lub fungicydy – zwrócić uwagę na okres karencji)
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • Ilość wody min. 200 l
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 

Pomidor

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem:
 • 400-500 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania (zalecany nawóz płynny)
 
NAWOŻENIE PŁYNNE (szklarnia i uprawa tunelowa)
 • 1 l nawozu płynnego na tydzień na 1000 m2 (ok. 3000 roślin)
 
OPRYSK (uprawa gruntowa) na ha
 
W razie potrzeby od początku kwitnienia:
 • 1 l AKRA Plus 9
 • 2,5 l AKRA Blatt
 • 0,5 l AKRA N-Baktrien
 • 2 kg siarki (Fungicyd)*)
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania (np. Mącznik szklarniowy)
 • Ilość wody min. 200 l
 
Przesadzanie (szklarnia, uprawa tunelowa i gruntowa) : AKRA Saat
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 

Rośliny strączkowe (soja, groch ...)

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem:
 • 250 kg AKRA Granulat Kombi
OPRYSK na ha
 
Od początku do końca kwitnienia:
 • 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 

Rzepak

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem lub pogłównie:
 • 200-300 kg AKRA Granulat Kombi:
 • N-azot: według zapotrzebowania
OPRYSK na ha
 
Faza Rozwoju EC 25-30 (jesień i/lub wiosna):
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 5 kg N-azotu (mocznik, RSM) i/lub 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 25% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • Zwalczanie szkodników według potrzeby
 
Faza rozwoju EC 30-60/2x
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 8 kg N-azotu (mocznik, RSM) i/lub 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • Zwalczanie szkodników według potrzeby
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *) Ilość wody min. 200 l
 
ZALECENIE: [ max. 150kg N/ha ]
 
25 - 5 pędów bocznych EC 60 - otwarte pierwsze kwiaty
EC 30 - początek wydłużaania pędu, brakmiędzywięźli
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 
Wskazówka: przy zastosowaniu regulatorów wzrostu należy wykonać mieszaninę próbną.
 

Sałata

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Jednorazowo dla trzech upraw:
 • 600 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania
 
Sadzenie: AKRA Saat
 
OPRYSK na ha
 
W czasie zawiązywania główek:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2,5 l AKRA Blatt
 • 2 kg N-azotu (mocznik, RSM) i/lub 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • Ilość wody min.200 l
 • Stosowanie fungicydów i insektycydów według potrzeby
 
Ważne: Szklarnie lub uprawy tunelowe – oprysk rano, koniecznie wietrzyć!

 


Słonecznik

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem:
 • 200-300 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot : według zapotrzebowania
 
OPRYSK na ha
 
W razie potrzeby do zamknięcia rzędu:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 3 kg N-azotu (mocznik, RSM) i/lub 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • Zwalczanie szkodników według potrzeby
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki (np. Zgnilizna twardzikowa)*)
 • Ilość wody min. 200 l
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 

Truskawka

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Rocznie:
 • 500 kg AKRA Granulat Kombi
 • (lub 900 kg AKRA Granulat Kombi raz na 3 lata)
 • N-azot: według zapotrzebowania (co najmniej w dwóch dawkach)
 
Sadzenie: AKRA Saat
 
OPRYSK na ha
 
1. Początek kwitnienia:
 • 0,25 l AKRA Plus 9
 • 2,5 l AKRA Blatt
 • 1 kg N-azotu (mocznik, RSM) lub/i 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania (np. Kwieciak malinowiec)
 • Ilość wody min. 200 l
 
2. Krótko przed dojrzewaniem:
 • 1 l AKRA Plus 9
 • 2,5 l AKRA Blatt
 • 2 kg siarki (fungicyd)
 • Ilość wody min. 200 l
 
Do zwalczania szkodników: emulsja olejowa 0,3%, bez okresu karencji.
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów!

 


Użytki zielone

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Jesień lub wiosna przed rozpoczęciem wegetacji
 • 250 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania (Uwaga! W przypadku roślin strączkowych należy zwrócić uwagę na ilość stosowanego azotu)
 
ZAPOTRZEBOWANIE NA MAGNEZ I WAPNO na  ha
 
Co 3-4 lata:
 • 800-1200 kg AKRA Magnesia

 


Warzywa kapustne

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed siewem lub sadzeniem:
 • 500 kg AKRA Granulat Kombi

Według potrzeby (co najmniej 2 aplikacje)

 • N-azot
OPRYSK na ha
 
1. Od stadium 8 liści:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 2 kg N-azotu (mocznik, RSM) lub/i 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • Środek zwiększający zwilżalność i przyczepność do roślin
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania ( np. Piętnówka kapustnica, mszyca,...)
 • Ilość wody min. 200 l
 
2. Wykształcenie główek:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 4 kg N-azotu (mocznik, RMS)
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 
Sadzenie: AKRA Saat
 
*) Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 

Winorośl

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Co 3 lata
 • 400 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania (szczególnie N-Bakterien)
Sadzenie: AKRA Saat
 
OPRYSK na ha
 
1. Przed kwitnieniem:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 0,5 l AKRA N-Bakterien (lub N-azot)
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki*)
 • Ilość wody min. 200 l
 
Po kwitnieniu:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 3 kg N-azotu (mocznik, RSM)
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 
Po 14 dniach lub przy zwiększonym ryzyku infekcji:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki*)
 • Ilość wody min. 200 l
 
4. W razie potrzeby patrz punkt 1.
 
5. W razie potrzeby patrz punkt 1.
 
6. W razie potrzeby patrz punkt 1.
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.

 


Zboża

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Po siewie lub pogłównie:
 • 200-300 kg AKRA Granulat Kombi
 • Przed/ w okresie wegetacji
 
N-azot: według zapotrzebowania
 
OPRYSK na ha
 
Faza rozwoju EC 21-32  (jesień i/lub wiosna)
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 5 kg N-azotu (Mocznik, RSM)
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 25% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 
Faza rozwoju EC 37-65
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 8 kg N-azotu (Mocznik,RSM)
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 50% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l

 

EC 21 - początek krzewienia, widoczny pierwszy pęd EC 37 - rozwój liścia flagowego. Liść jeszcze zwinięty.

EC 32 - faza drugiego kolanka. Drugie kolanko znajduje się w odległości przynajmniej 2 cm od pierwszego kolanka

 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.
 
Wskazówka: przy zastosowaniu regulatorów wzrostu w fazie rozwoju EC 23, należy wykonać mieszankę próbną z wyżej wymienionymi roztworami.
 

Ziemniaki

WYSIEW NAWOZU na ha
 
Przed sadzeniem:
 • 300-400 kg AKRA Granulat Kombi
 • N-azot: według zapotrzebowania
OPRYSK na ha
 
1. Przy wysokości 20-30 cm:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 5 kg N-azotu (mocznik, RSM) lub/i 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 30% zalecanej dawki *)
 • Zwalczanie szkodników  w okresie wzmożonego występowania (np. mszyce, stonka ziemniaczana)
 • Ilość wody min. 200 l
 
2. Od zaciągnięcia rzędów:
 • 0,5 l AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 5 kg N-azotu (mocznik, RSM)
 • Zwalczanie szkodników w okresie wzmożonego występowania (insektycydy stosować przemiennie)
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 30% zalecanej dawki*)
 • Ilość wody min. 200 l
 
3. Po kwitnieniu lub przy nasileniu ryzyka infekcji:
 • 0,5 AKRA Plus 9
 • 2 l AKRA Blatt
 • 1 kg N-azotu (mocznik, RSM) lub/i 0,5 l AKRA N-Bakterien
 • W razie potrzeby zastosowania fungicydów dawkę można zmniejszyć do 60% zalecanej dawki *)
 • Ilość wody min. 200 l
 
ZALECENIE: [ max 60kg N/ha ]

EC 31-39 - zwarcie międzyrzędzi                              EC 69 - koniec kwitnienia

 
4. W przypadku infekcji lub po 8 dniach patrz punkt 1. 
5. W przypadku infekcji lub po 8 dniach patrz punkt 2. 
6. W przypadku infekcji lub po 8 dniach patrz punkt 3. 
 
*)Przy podniesionym ryzyku wystąpienia infekcji grzybowych odpowiednio zwiększyć ilość fungicydów.