Artykuł Związku Dzierżawców

Źródło: DOLNOŚLĄSKI ZWIĄZEK DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH WE WROCŁAWIU

 

SŁOMA I INNE RESZTKI POŻNIWNE SĄ CENNYMI NAWOZAMI

 

Propozycja systemu nawożenia AKRA

Rozdrobniona przez kombajn, a następnie starannie przyorana słoma zbożowa, rzepaczana czy kukurydziana stanowi cenny nawóz tworzący próchnicę, co ma szczególne znaczenie w warunkach gleb lekkich, ale także – jak się obecnie okazuje – na glebach ciężkich, gdzie w wyniku stosowanych uproszczeń oraz jednostronnego nawożenia azotowego poziom próchnicy drastycznie się obniżył. Naukowcy z IUNG biją już na alarm, co oznacza, ze średnia zawartość próchnicy w polskich glebach spadła poniżej dopuszczalnych norm międzynarodowych.
 
Średnio na każdą jedną tonę plonu zboża w słomie pozostaje: 7 kg N, 3 kg P2O5 i 30 kg K2O. Oznacza to, że w średnim zebranym plonie 6 t ziarna pszenicy, w rozdrobnionej słomie pszenicznej możemy dostarczyć do gleby: 42 kg N, 18 kg P2O5 aż 180 kg K2O (stąd np. bardzo wysoka zawartość tego składnika pokarmowego w glebie na poletkach doświadczalnych firmy BASF w Pągowie – 27,3 mg/100 g gleby – patrz Informacja Nr 52 z 22.06.2011 r.). Jeszcze większe ilości składników wnosi się ze słomą rzepaczaną, gdyż jest to w przeliczeniu średnio na 1 tonę ziarna: 16 kg N, 6 kg P2O5 i 40 kg K2O. Przy średnim plonie nasion rzepaku ok. 4 t/ha wnosi się do gleby: 64 kg N, 24 kg P2O5 160 kg K2O. Podobne ilości składników zawiera słoma kukurydziana, ale ze względu na dużą masę ziarna z hektara (nawet do 12 ton), ilość wniesionych do gleby makroelementów wynosić może 192 kg N, 84 kg P2O5 i 360 kg K2O.
 
Koszty nawożenia mineralnego są coraz wyższe, a uwzględniając uboczne skutki zwłaszcza jednostronnego nawożenia i nieprzestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej w tym zakresie (np. ostatnio spotkałem się z doniesieniem naukowym wskazującym na zanikanie w plonach roślin pewnych cennych witamin na skutek wysokiego nawożenia azotowego), należałoby powrócić do praktykowania zasady, iż do gleby powinna powracać taka ilość składników, jaka z niej jest zabierana w postaci plonu głównego.
 
Słomy, liście buraczane czy łęty ziemniaków powinny pozostawać na polu, gdzie uprawiano te rośliny. Wprowadzając je do gleby, razem ze ściernią i korzeniami, poprawia się właściwości fizyczne i chemiczne gleby. Aby słoma i inne resztki pożniwne uległy w glebie szybkiej mineralizacji należy przede wszystkim dobrze je rozdrobnić i starannie wymieszać z glebą oraz dodać ok. 6-8 kg N na każdą tonę słomy. Gdy w technologii uprawy danej rośliny stosowano dużą ilość fungicydów, rozkład takiej słomy w glebie następuje wolniej. Czas rozkładu jest też dłuższy w glebach kwaśnych i lekkich. Nierozłożona słoma pochłania z gleby wodę wpływając na pogorszenie warunków wschodów roślin.
 
W systemie nawożenia AKRA proponuje się opryskiwanie słomy mieszanką nawozową AKRA STROH R zawierającą rozpuszczalne w wodzie siarczany miedzi (0,5%), żelaza (2%), manganu (0,5%), molibdenu (0,1%) i cynku (0,6%). Preparat ten powoduje przyspieszoną mineralizację słomy i innych resztek pożniwnych. Po 10 minutach od oprysku można już przystąpić do uprawy gleby bez ryzyka zmniejszenia lub utraty skuteczności działania preparatu. Zawarte w jego składzie miedź, mangan i cynk powodują rozkład lignin w słomie, a żelazo i molibden wchodzą w reakcje z celulozą, zaś molibden dodatkowo odżywia bakterie azotowe w glebie w naturalny sposób rozkładające słomę i inne resztki pożniwne.
 
Po zastosowaniu preparatu ulega poprawa struktury gleby (gruzełkowatość). Oprysk jest także skuteczny w okresie suszy. W tej technologii nie stosuje się już dodatku azotu. Preparat występuje w handlu w 10 l opakowaniach ważących 12 kg. Stosuje się go w dawce 1 l/ha w 100-300 l wody na słomę zbożową i 2 l/ha w 100-300 l wody na słomę kukurydzianą.
 
AKRA STROH R posiada świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym (Nr NE/118/2009) wydanym przez IUNG w Puławach.
 
Dystrybutorem mieszanki nawozowej AKRA STROH R jest AgrO-KOMBI Sp. z o.o. z Kluczborka.
 
Zamówienia można składać u przedstawicieli firmy – Doradcy Techniczno-Handlowi lub bezpośrednio w firmie w Kluczborku tel. 77/ 418-24-71.
 
Przypominamy, że system austriackiej firmy KARNER Düngerproduction GmbH - AKRA jest innowacyjnym ale sprawdzonym już w praktyce, łatwym w zastosowaniu i przyjaznym dla środowiska.
 
 
DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU DZIERŻAWCÓW 
I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
WE WROCŁAWIU
 
Dyrektor Biura
mgr inż. rol. JÓZEF INOROWICZ,