AKRA Blatt i AKRA Plus 9

Nawożenie dolistne AKRA stosuje się w celu podwyższenia witalności 
(np. możliwość ograniczenia fungicydów) oraz przy wzmożonym zapotrzebowania na substancje odżywcze ( np. uszkodzenia liści przy oprysku, niedorozwój systemu korzeniowego oraz niedobór wody).   
 
Zwiększenie wielkości plonu i towarzysząca mu intensyfikacja nawożenia powodują często zaniedbania w zaopatrzeniu roślin w mikroskładniki odżywcze.
 
Często występuje niewidoczny w wyglądzie zewnętrznym rośliny niedobór mikroskładników. Konsekwencją tego są straty w plonach.
 
Do nawożenia dolistnego stosuje się:
- AKRA Blatt (roztwór siarczanu magnezu i mikroskładników) 
- AKRA Plus 9 (roztwór mikro- i makroskładników odżywczych) w kombinacji z siarką lub fungicydami, azotem i jeśli to konieczne środkiem zwiększającym przyczepność do roślin (adiuwant).
 
ZALETY:
Z nawożeniem dolistnym AKRA tworzą Państwo podstawę dla większych i lepszej jakości plonów, poprzez:
 • Szybki rozwój rośliny – brak zahamowań wzrostu
 • W przypadku uszkodzeń spowodowanych opryskami i przymrozkami, zapewnia ciągłość odżywiania i szybką regenerację roślin
 • Lepsze wykorzystanie azotu – zmniejszenie nawożenia N
 • Oprysk w pełni kwitnienia – zapylenie kwiatów
 • Lepsze wykształcenie owocu (skrobia, cukier, proteiny, olej, tłuszcz itd.)
 • Zwiększona odporność na choroby grzybowe – możliwość zmniejszenia dawek fungicydów
 • Możliwość mieszania z wszystkimi środkami ochrony roślin, które można mieszać z nawozami dolistnymi 
 • (wyjątek: herbicydy)
 • Okres stosowania: od liścienia do początku dojrzewania
 • Równomierne odżywianie przy uszkodzeniach liści, systemu korzeniowego i niedoborze wody
 
ZASTOSOWANIE:
 
Dozowanie na ha:
 • Oprysk minimum 200 – 800 l wody (WAŻNE: dobre zroszenie liści) lub patrz informacja na opakowaniu.
 • AKRA Blatt i AKRA Plus 9 (mieszanka standardowa: 2 l AKRA Blatt i 0,5 l AKRA Plus 9)
 • Zaleca się dodać maksymalnie 10 kg N/ha (mocznik, RSM, siarczan amonowy) patrz Zalecenia dla poszczególnych upraw
 • Z fungicydami, patrz: Zalecenia dla poszczególnych upraw
 • Wskazówka : przy 1 podstawowego nawożenia – oprysk minimum 200 – 400 l wody
 • Zastosowanie nawozów dolistnych AKRA jest możliwe w przypadku wszystkich upraw rolnych. 
 • Dokładne wskazówki: patrz- Zalecenia dla poszczególnych upraw
 
MIESZALNOŚĆ:
Mieszalność z fungicydami i insektycydami zgodnie z informacją producenta.
 
DZIAŁANIE:
Mikroskładniki odżywcze wspomagają ważne procesy przemiany materii i są głównym składnikiem wielu enzymów. 
Zapewniają lepsze wykorzystanie substancji odżywczych.
 

AKRA Blatt

AKRA Plus 9

Mg (Magnez)
Na (Sód)
Fe (Żelazo)
Cu (Miedź)
Zn (Cynk)
Mn (Mangan)
S (Siarka)

Mg (Magnez)
Na (Sód)
Fe (Żelazo)
Cu (Miedź)
Zn (Cynk)
Mn (Mangan)
S (Siarka)
Si (Krzem)
Mo (Molibden)

= Siarczany

= Octany

Octany stanowią najbardziej efektywną formę odżywiania roślin.

 

OPAKOWANIE:

AKRA Blatt :

AKRA Plus 9 :

 • Kontener 1000 l
 • Kanister 10 l
 • Kontener 1000 l
 • Kanister 10 l
 • Kanister 5 l