Seminarium "Nowa droga dla rolnictwa" na Politechnice Opolskiej

W dniu 03.10.2012r. o godz. 9:30 odbyło się seminarium "Nowa droga dla rolnictwa", organizowane przez firmę AgrO-KOMBI z siedzibą w Kluczborku.
 
Seminarium odbyło się na Politechnice Opolskiej, wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki, ul. Mikołajczyka 5 w Opolu.
 
Seminarium rozpoczęła Dr. Hab. Inż. Katarzyna Szwedziak z wydziału mechanicznego, Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej.
 
Od godz. 10:00-15:00 Odbyły się wykłady przeprowadzone przez Dr. Ulrich Völker z Niemiec oraz Dr. Hans Unterfrauner z Austrii.
 
Program:
1. Żyzność gleby - dynamika składników pokarmowych
2. Strategia nawożenia AKRA - nowe rozwiązania dla wyższych i jakościowo lepszych plonów
3. Korzyści wynikających z stosowania AKRA AZOARCUS
4. Analiza gleby
5. Wymiana doświadczeń - dyskusja.